Prywatna Praktyka Lekarska
lek. Krzysztof Kaźmierczak

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Ortopedia i traumatologia

Zajmuję się leczeniem:

- palucha koślawego ( haluks, hallux )

- palucha sztywnego ( hallux rhigidus )

- palców młotkowatych i młoteczkowatych oraz innych deformacji stóp

- uszkodzeń ścięgien m.in. ścięgno Achillesa, ścięgna mięśni strzałkowych, ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego

- choroby zwyrodnieniowej stawów stóp, stawów skokowo- goleniowych, kolanowych i biodrowych

- zespołów kanału nadgarstka

- skręceń, zwichnięć i złamań w obrębie kończyn górnych i dolnych 

- dysplazji stawów biodrowych

Do wizyty w moim gabinecie proszę przygotować dotychczas wykonane badania diagnostyczne dotyczące okolicy chorej. Po wykonaniu konsultacji zaproponuję leczenie zachowawcze lub operacyjne. 

 

Dysponuję możliwością przeprowadzenia operacji stopy ( haluksów i innych zniekształceń w obrębie stopy), artroskopii stawu kolanowego i artroskopii stawu skokowego, operacji zespół kanału nadgarstka w warunkach lecznictwa prywatnego.

 

Paluch koślawy a paluch sztywny

  Deformacje przodostopia są rozległym zagadnieniem ortopedycznym, występując często w społeczeństwie, niosą za sobą pojawienie się dolegliwości bólowych, pogorszenie chodu oraz utratę estetyki stopy. Jedną z  najczęściej występujących deformacji stopy jest paluch koślawy potocznie zwany haluksem, którego istotą zniekształcenia jest utrata zborności powierzchni stawowych stawu śródstopno-paliczkowego palucha z towarzyszącym podwichnięciem  trzeszczek palucha. Zniekształcenie to narasta z czasem doprowadzając do znacznej koślawości palucha, deformacji pozostałych palców stopy ( najczęściej palca II-go), powstaniem bolesnego zaczerwienienia i obrzęku w okolicy przyśrodkowej stawu śródstopno-palcowego palucha (tzw. bunion). Obecnie chirurgia stopy dysponuje nowoczesnymi metodami korekcji palucha koślawego i bazuje na osteotomiach kości dodatkowo wzmacnianych zespoleniami metalowymi (najczęściej tytanowymi).

Odmienną jednostką chorobową jest paluch sztywny (hallux rhigidus), który odróżnia się od haluksa brakiem koślawości stawu śródstopno-paliczkowego, a charakteryzuje się narastaniem w czasie bolesnego ograniczenia ruchu w ww stawie, szczególnie zgięcia grzbietowego. Dolegliwości te wynikają z uszkodzenia chrząstki stawowej i postępującego procesu zwyrodnieniowego. Pacjentce/pacjentowi z paluchem sztywnym nowoczesna chirurgia stopy może zaproponować skuteczne leczenie operacyjne, które umożliwia pozbycie się bólu i powrót do aktywności życia codziennego a nawet uprawiania sportu.

  Tak ważne jest rozróżnienie tych dwóch jednostek chorobowych, ponieważ te różnią etiologią powstania, a co za tym idzie innym sposobem leczenia.

 

Ortopeda Zielona Góra

lek. Krzysztof Kaźmierczak
Tel: 68 320 42 35, 798 133 110
 logo ptoitr3  logo efas logotyp-PFAS